'Noord-Friesland loopt steeds verder leeg'

Icoon BinnenlandsIn het noorden van Friesland dreigt de verpaupering en leegstand zulke grote vormen aan te nemen, dat er spookdorpen dreigen te ontstaan. Dat beweert Rein Hagenaars van Wonen Noordwest Friesland.

Hij pleit daarom voor een masterplan waarbij problemen als armoede, drugs- en drankgebruik onder jongeren, afname van de bevolking en de verzilting van het landgebouw gebied worden aangepakt. "Het is pompen of verzuipen", aldus Hagenaars.

Terwijl er in andere delen van het land woningnood is, merkt Hagenaars dat in Friesland huurwoningen lang leegstaan. Ook komen er steeds minder reacties op vrijkomende huizen. Dit jaar daalde het inwonertal van Ferwerderadiel, Het Bildt, Menaldumadeel en Franekeradeel met vijfhonderd mensen. In dorpen als Tzummarum verkrotten panden en blijven nieuwbouwlocaties angstvallig leeg.

Hagenaars hekelt de eenzijdige focus van 'Den Haag' op de veertig probleemwijken die moeten veranderen in prachtwijken. Hagenaars en wethouder Lieuwe Miedema van Franeker willen een groot maatschappelijk debat om de problemen aan te pakken.