Actie tegen schreeuwende sportouders

Icoon Sport De meeste ouders ergeren zich in meer of mindere mate aan het gedrag van andere ouders langs de lijn van het sportveld. Het gaat dan om schreeuwen, schelden, opjutten van de kinderen en het adviseren van scheidsrechter en teamleiding.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van SIRE (Stichting Ideële Reclame), dat is gepubliceerd aan het begin van een campagne die de overdreven bemoeizucht van ouders moet terugdringen. De campagne heet dan ook 'Geef kinderen hun spel terug'. Van de ruim achthonderd ouders met sportende kinderen die zijn ondervraagd, zegt 91 procent zich wel eens te ergeren aan het gedrag van ouders langs de lijn.