'Situatie Marokkaanse schoolverlaters te positief voorgesteld'

VVD-Kamerlid Henk Kamp vindt dat minister Ella Vogelaar van Integratie de Tweede Kamer onjuist geÔnformeerd heeft over de situatie van Marokkaanse schoolverlaters. Volgens Kamp heeft de PvdA-bewindsvrouw die situatie veel te rooskleurig voorgesteld.

Vogelaar schreef de Kamer onlangs dat in Amsterdam vier van de tien Marokkaanse mannen tot 23 jaar het onderwijs voortijdig verlaat. Maar uit het onderzoek 'De Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam' blijkt dat van alle Marokkaanse jongeren maar liefst 60% zonder startkwalificatie van school gaat. Jongens maken van deze groep het overgrote deel uit, waardoor het totaalaandeel zelfs op 70% uitkomt, in plaats van de 40% die Vogelaar aan de Kamer meldde.

Kamp noemt vandaag in De Telegraaf de kwestie schokkend en wil opheldering. ''Hoe kunt u uw werk als minister naar behoren doen als u op een belangrijk punt als dit niet weet hoe ernstig de situatie is?'', wil de VVD'er van Vogelaar weten.

Overigens bleek uit de brief die Vogelaar aan de Kamer schreef wel een ander zorgwekkend feit. Ruim 30% van de Marokkaanse schoolkinderen in Amsterdam doet niet mee aan de CITO-toets. Zij worden aangemerkt als zorgleerling, bij wie volstaan wordt met een zogeheten didactisch onderzoek en een intelligentietest.

Met dank aan Aka-Zigor voor de submit.