1500 illegalen uitgezet in eerste halfjaar

Icoon BinnenlandsOngeveer 1500 vreemdelingen die Nederland moesten verlaten, hebben dat in de eerste helft van 2007 aantoonbaar gedaan. De meesten zijn gedwongen uitgezet, anderen vertrokken vrijwillig.

Ze vormen samen 40 procent van het totale aantal afgehandelde dossiers van ex-asielzoekers en illegalen die moesten terugkeren naar hun land van herkomst. De overige 60 procent (2220) is met onbekende bestemming vertrokken of heeft een nieuwe asielaanvraag ingediend. Dat blijkt uit de vandaag bekendgemaakte eerste resultaten van de nieuwe Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Justitie. De cijfers staan in antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over de justitiebegroting voor 2008.

De DT&V, die sinds januari actief is, is in het leven geroepen om het vertrek te bevorderen van vreemdelingen die ons land moeten verlaten. Dat kan vrijwillig, maar gaat desnoods gedwongen. Het is volgens het ministerie nog te vroeg om te zeggen welke effecten de oprichting van de DT&V heeft op de terugkeerresultaten ten opzichte van eerdere periodes.

De dienst zegt ondanks de persoonlijke aanpak niet te kunnen waarborgen dat vreemdelingen Nederland ook echt verlaten. De betrokkene heeft een eigen verantwoordelijkheid. Mensen die echt niet weg willen, zullen er volgens het ministerie alles aan doen om hun gedwongen vertrek onmogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld door medewerking te weigeren bij het verkrijgen van benodigde vervangende reisdocumenten.