Oudst levende dier is een mossel

WetenschapIn de buurt van IJsland is een mossel opgevist die volgens biologen naar schatting tussen de 405 en 410 jaar oud is. Het weekdier is daarmee het oudste nog levende dier op aarde. Het langst levende bekendste dier was al een mossel, maar dan een exemplaar van 220 jaar oud die in 1982 werd gevonden.

Onderzoekers zeggen dat de leeftijd van de mossel kon worden afgelezen uit het aantal ringen op de schelp. Volgens de wetenschappers is er uit het schelpdier veel informatie te halen over de zeewaterkwaliteit in bijvoorbeeld de zeventiende eeuw, maar ook door welke cellen het schelpdier zo lang heeft kunnen leven.

Toen de nu gevonden mossel werd 'geboren' woedde de Tachtigjarige Oorlog en vond onder meer de Slag bij Nieuwpoort plaats.