Nederlandse Turken demonstreren tegen terrorisme

Icoon TerrorismeRuim duizend Turken hebben vanmiddag in Utrecht gedemonstreerd tegen terrorisme. De organisator, de Turks-Nederlandse Studentenassociatie Erkin, had daarvoor een vergunning gekregen. De demonstranten trokken van de Mariaplaats naar de Neude. Het hele gebeuren verliep vreedzaam.

Volgens de organisatie richt het protest zich in het bijzonder tegen de PKK, een terroristische beweging die sinds 1984 meer dan 30.000 burgers en soldaten om het leven heeft gebracht. De afgelopen weken is het geweld gestegen, en denkt de Turkse regering na over een inval in het noorden van Irak, waar de uitvalsbasis van de PKK zich bevindt.

De PKK is een beweging die bij haar oprichting in 1973 communistisch en Koerdisch-nationalistisch was. Het kapitalistische Turkije met niet-Koerdische elementen was de vijand. Later besloot de partij om haar linkse dromen te laten varen, en alleen voor een staat op basis van de Koerdische etniciteit te ijveren. Deze staat moet volgens PKK-leden gevestigd worden op het grondgebied van Oost-Turkije, Noord-Irak en West-Iran. Zowel Turkije als Iran zijn hier fel op tegen. Irak was onder leiding van Saddam Hussein eveneens tegen project Koerdistan, maar sinds zijn val hebben Koerden die een eigen land willen oprichten vrij spel. Zowel de EU als de VS beschouwen de PKK als een terroristische organisatie.