Container explodeert in Rotterdam

Icoon Brand Bij het overslagbedrijf LBC aan de Oude Maasweg in de Botlek, Rotterdam Rijnmond, heeft vanmiddag een explosie plaatsgevonden. De oorzaak hiervan was een brand die iets voor half vijf uitbrak in een container gevuld met divinylbenzeen. Kort nadat de brand uitbrak ontplofte de container. Om de stank te beperken werd een waterscherm opgezet door de hulpdiensten. De burgermeester van Vlaardingen en de regio Haaglanden werden direct op de hoogte gebracht van het incident.

De milieudienst Rijnmond kreeg vandaag circa zestig klachten binnen na de explosie. De klachten kwamen van mensen die voornamelijk in Vlaardingen-West wonen. De klachten waren misselijkheid en irritatie aan de ogen. De dienst gaf het advies om de ogen zonodig met lauw water te spoelen. Er zou geen kans zijn op blijvende gezondheidsschade.

Om vijf uur in de middag was volgens Radio Rijnmond de situatie onder controle. Totaal zijn er vier mensen die op de Maas en de Geulhaven aan het werk waren voor een controle naar het Holy ziekenhuis in Vlaardingen overgebracht, allen konden na behandeling weer naar huis. Ernstig letsel heeft zich niet bij de betrokkenen voorgedaan.

Op het terrein lagen gevaarlijke stoffen opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, de politie zal een onderzoek doen naar de toedracht.


van een afstand is de rook in de Botlek goed te zien.

met dank aan FOK!user aussweiss voor de foto


Met dank aan Sj0rSz, static en aussweiss voor de submit.