Meer rechts- dan moslimradicalisme

Nederlandse gemeenten hebben vaker te kampen met rechts-radicalisme dan met islamitische radicalisering. Dat blijkt uit een onderzoek door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Aan het onderzoek hebben 75 gemeenten deelgenomen. Bij de gemeenten die incidenten meldden, ging het in 27 gevallen om rechts-radicalisme en in acht gevallen om moslimradicalisme. Verder blijkt uit het onderzoek dat gemeenten maar beperkt zicht hebben op de problematiek van radicalisering. Volgens de onderzoekers is dat begrijpelijk omdat deze problematiek zeer complex is.