NAVO-top heeft 'weinig' opgeleverd

De NAVO-bijeenkomst van afgelopen week in Noordwijk heeft weinig concrete antwoorden opgeleverd over de vraag of Nederland in Uruzgan moet blijven of niet. Dat stelden de buitenlandwoordvoerders van de coalitiepartijen PvdA, CDA en ChristenUnie†gisteravond laat†in Washington.

Pas als duidelijk is wat de contacten van de Nederlandse regering met andere NAVO-partners over een deelneming aan de ISAF-missie hebben opgeleverd, kunnen de kamerfracties van de regeringspartijen een duidelijk standpunt innemen. ''Niemand weet wat het kabinet met andere landen heeft besproken'', aldus Maarten van Dam van de PvdA. Hij noemde de uitspraak van CDA-fractieleider van Geel dat er ''een grondtoon van doorgaan'' is in Afghanistan ''voorbarig''.

Volgens Van Geel mag ''de westerse wereld Afghanistan niet in de steek laten'' en is tijdens de NAVO-bijeenkomst in Noordwijk gebleken dat ''nu al zo veel landen'' militaire steun willen geven, dat de missie doorgezet kan worden. Zijn partijgenote Karien van Gennip ziet het als ''goed nieuws'' dat andere NAVO-landen nu bereid zijn mee te doen.

De vraag is echter of de inzet van GeorgiŽ, Slowakije, Frankrijk en Hongarije genoeg is. Van Gennip wil weten wat voor bijdrage deze landen willen leveren en met name of dat gevechtseenheden zijn. Verder is het voor het CDA van belang wat er voor afspraken gemaakt worden met de lokale Afghaanse regering, de NAVO en of de financiŽle consequenties geregeld worden.

Volgens Joel Voordewind (Christen Unie) moet het kabinet aangeven of er een stevige partner bijkomt die bereid is te vechten zodat Nederland zijn bijdrage tot 1200 man terug kan brengen. Gezien de materiŽle tekorten en de financiŽn is inkrimping van de Nederlandse inzet noodzakelijk. Essentieel is volgens Voordewind ook dat de NAVO van Pakistan eist meer te doen aan het bestrijden van de Taliban en het aanpakken van de madrassa's.


NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer