CBS telt minder moslims in Nederland

Ongeveer 5 procent van de Nederlandse bevolking is islamiet, zo blijkt uit nieuwe cijfers over 2006 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt overeen met 850.000 mensen.

Het aantal valt lager uit dan eerdere schattingen. Dat komt omdat het CBS een andere werkwijze hanteert, die volgens het bureau een betere raming oplevert. Volgens de oude berekeningen zou het aantal islamieten in 2006 boven de ťťn mijoen zijn uitgekomen.

Circa de helft van de niet-Westerse allochtonen hangt de islam aan. Turken (325.000) en Marokkanen (260.000) vormen de grootste groepen moslims. Dan volgen de Surinamers met 34.000. Er zijn volgens het CBS 12.000 autochtone moslims.

Voor de nieuwe telling maakte het CBS gebruik van enquÍtes, waarbij mensen zelf konden opgeven welk geloof ze aanhangen. Veel moslims verklaarden helemaal niet gelovig te zijn.