Kamer tegen aantasting basisbeurs

Icoon PolitiekEen ruime meerderheid van de Tweede Kamer is op voorhand tegen aantasting van de basisbeurs voor studenten. Dat is woensdag gebleken in een spoeddebat met minister Ronald Plasterk van Onderwijs.

Dinsdag werd bekend dat Plasterk overweegt de basisbeurs om te zetten in een lening om geld vrij te maken voor het optrekken van de lerarensalarissen. Andere mogelijkheden zijn het verhogen van het collegegeld of het vergroten van de klassen. Voor de hogere lonen voor docenten is 1,1 miljard euro nodig.

In de Tweede Kamer wilde PvdA'er Plasterk alleen kwijt dat hij op dit moment bezig is voorstellen te maken om aan dat geld te komen. Eerder op woensdag zei minister Wouter Bos van Financiën dat daarvoor tientallen ideeën de revue zijn gepasseerd en dat elk idee serieus wordt bekeken.

Alleen de PvdA en de SGP wilden niets loslaten over een eventuele aantasting van de basisbeurs. In tegenstelling tot de PvdA schoten de andere regeringspartijen CDA en ChristenUnie een aantasting van de basisbeurs af. Zij vrezen dat omzetting van de beurs in een lening veel mogelijke studenten ervan zal weerhouden een studie te beginnen.

Het CDA vindt dat Plasterk het probleem van een dreigend tekort aan leraren niet moet oplossen door een nieuw probleem te creëren. "Wat ons betreft wordt de basisbeurs niet afgeschaft", aldus Kamerlid Jan Jacob van Dijk van de partij. De ChristenUnie ziet het plan als een bezuinigingsmaatregel die alleen maar onrust veroorzaakt onder studenten.

De SP vindt dat het huidige stelsel van studiefinanciering al een obstakel vormt om te gaan studeren. Als studenten nog meer moeten gaan lenen, zal de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verder in gevaar komen, vindt SP-Kamerlid Renske Leijten.

Tweede Kamerlid Alexander Pechtold van D66 stelt: "Het salaris van de leraar mag niet ten koste gaan van de student." Ook de VVD wil de rekening niet bij de student neerleggen. Voor SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren liggen bezuinigingen op onderwijs sowieso slecht. Zij eisen dat Plasterk bij Bos gaat pleiten voor meer geld voor zijn ministerie.