Minder abortussen wereldwijd

Icoon MedischHet aantal abortussen in de wereld neemt af, vooral als gevolg van geboortebeperkingsmaatregelen. Maar de helft van de zwangerschapsonderbrekingen gebeurt nog altijd onder onveilige omstandigheden. Jaarlijks sterven daardoor 70.000 vrouwen.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde studies van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Amerikaanse Alan Guttmacher Instituut, gespecialiseerd in onderzoek naar seksuele gezondheid.

In 2003, het laatste jaar met volledige statistieken, werden wereldwijd 42 miljoen abortussen uitgevoerd. In 1995 waren er dat nog 46 miljoen. Vooral in ontwikkelde landen nam het aantal zwangerschapsonderbrekingen af. In armere landen is het gebruik van voorbehoedmiddelen vaak nog een groot taboe.

Van de circa 20 miljoen risicovolle abortussen wordt 97 procent in ontwikkelingslanden uitgevoerd. Veel zwangerschapsonderbrekingen gebeuren in het geheim en onder slechte medische omstandigheden veel slechter. Jaarlijks lopen vijf miljoen vrouwen tijdelijke of blijvende gezondheidsschade op als gevolg van een abortus.