Terreuraanslag 'meer voorstelbaar'

Icoon TerrorismeDe 'voorstelbaarheid' dat er in Nederland een aanslag gepleegd wordt door radicale moslims, is groter geworden. Dat hebben de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken vandaag in een schrijven aan de Tweede Kamer laten weten. De brief van de bewindslieden bevat een dreigingsanalyse opgesteld door de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding (NCTb).

Volgens de NCTb lijkt Al-Qaeda meer voet aan de grond te krijgen in Europa. In het Midden-Oosten worden in kampen islamitische Europeanen opgeleid om aanslagen te plegen in hun thuisland.

Toch blijft het dreigingsbeeld voor Nederland gehandhaafd op het niveau 'beperkt'. Dat wil zeggen dat er wellicht een aanslag kan komen, maar dat de kans daarop relatief gering is.

De grotere voorstelbaarheid heeft direct te maken met de recente arrestatie van vermoedelijke terroristen in Duitsland en Denemarken. Justitie en Binnenlandse Zaken leiden daaruit af dat al-Qaida steeds vaker contact heeft met voorstanders van een heilige oorlog in Europa.