Ter Horst wil radicalen niet radicaal bestrijden

Guusje ter HorstMinister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken vindt niet dat aanhangers van de radicaal-fundamentalistische islam politiek geïsoleerd moeten worden. De PvdA-bewindsvrouw liet dat gisteren aan de Tweede Kamer weten naar aanleiding van een rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waaruit blijkt dat de aanhang van de radicale islam in Nederland toeneemt.

Het gaat niet om een gewelddadige maar wel om een ''zeer onverdraagzame en antidemocratische'' variant van de islam. Ter Horst meent echter dat pure repressie, het doelbewust creëren van vijandbeelden en het politiek isoleren niet de juiste manieren zijn om het islamitisch radicalisme te bestrijden. ''Polarisatie kan leiden tot radicalisering, wat op haar beurt kan leiden tot terrorisme en geweld'', aldus de minister aan de Kamer.

Ter Horst tekende wel aan dat de overheid ''compromisloos en op niet mis te verstane wijze'' zal blijven optreden tegen gebruik van geweld of het prediken daarvan. Anderzijds blijft zij zich echter inspannen om de sociale samenhang te verbeteren.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken is het eens met haar minister. Het probleem moet volgens haar ''niet uitvergroot'' worden. ''We moeten uitkijken dat we niet alle moslims over één kam scheren.'' Een te harde aanpak leidt er naar de mening van Kuiken toe dat gematigde moslims zich van de Nederlandse samenleving afwenden. Overigens noemde zij het AIVD-rapport wel ''zorgelijk''.

Salafisme
Volgens de AIVD zijn in Nederland circa 20.000 tot 30.000 moslims ''in potentie'' kwetsbaar voor de onverdraagzame boodschap van het salafisme. Salafisten streven naar de terugkeer van de 'zuivere' islam uit de tijd van de profeet Mohammed. Salafistische predikers roepen meestal niet op tot geweld, maar de AIVD beschouwt de stroming toch als ongewenst. De boodschap is onverdraagzaam en werkt integratie tegen, aldus de dienst. Ze weigeren te integreren in de Nederlandse samenleving en zijn voor het stichten van een islamitische staat.

De AIVD stelt dat er een harde kern is van vijftien à twintig salafistische predikers. Daarnaast zijn er nog eens twintig predikers in opleiding die door het land lezingen houden in dertig tot 35 moskeeën en jongerencentra.