PvdA-congres: EU-referendum niet nodig

Het PvdA-congres vindt het niet nodig om een referendum te houden over het nieuwe EU-verdrag. Het congres verwierp vanmiddag in Amsterdam moties die zich uitspraken voor een volksraadpleging.

Het congres steunde daarmee de lijn van de PvdA-bewindslieden en van de Tweede Kamerfractie. Ook een motie om de Nederlandse militaire missie in Uruzgan niet te verlengen, kreeg geen steun. Wel werd een voorstel van de partijtop aangenomen om debatten te organiseren over de Nederlandse aanwezigheid in het gebied. Bewindslieden en Kamerleden moeten serieus rekening houden met de uitkomsten hiervan.