VVD: Alleen Nederlandse taal in stemhokje

Icoon PolitiekDe VVD wil dat er in stembureaus alleen nog Nederlands wordt gesproken. Alleen kiezers met een lichamelijke handicap zouden nog hulp mogen krijgen bij het uitbrengen van hum stem.

De liberalen willen dat het verboden wordt Turks of Marokkaans te spreken in het stembureau. Met deze maatregel wil de VVD in Amsterdam de misstanden in stembureaus aanpakken. Uit een rapport van de Gemeentelijke Ombudsman blijkt dat bij verkiezingen in maart en november de Kieswet in de hoofdstad werd overtreden. Dat gebeurde veelal door allochtonen.

Allochtone kiezers werden 'geholpen' door vrienden en familie bij het stemmen. Dat gebeurde vaak in de eigen taal, waardoor niet gecontroleerd kon worden of er 'dwingende adviezen' werden gegeven. Sommige kiezers brachten meerdere stemmen uit zonder de daarvoor toegestane machtiging.

Ook hadden sommige kiezers meer machtigingen bij zich dan toegestaan. Wanneer stembureauvoorzitters hen er op wilden wijzen dat ze zich aan de regels van de Kieswet moesten houden ontstonden er onoverzichtelijke situaties, irraties en soms agressie. De Ombudsman wil dat de voorzitters beter worden opgeleid.

Met dank aan Aka-Zigor voor de submit.