SER: Kernenergie vooralsnog niet duurzaam

Icoon EconomieKernenergie kan in de huidige vorm niet als een duurzame technologie worden aangemerkt. Dat is een van de conclusies in het zogenoemde rapport Fact Finding Kernenergie van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat dinsdag wordt uitgebracht.

Volgens de SER-commissie Toekomstige Energievoorziening moet de technologie eerst nog verbeterd worden. Daarbij gaat het onder meer om aandacht voor de veiligheid, de levensduur van nucleair afval en het gevaar dat het in verkeerde handen van 'niet vreedzame' regimes terechtkomt.