PVV en VVD: Enquête naar immigratie

Icoon PolitiekDe Partij voor de Vrijheid (PVV) wil een parlementaire enquête naar het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Dit naar aanleiding van de publicatie van het boek 'De Immigratieramp' van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma, een voormalig IND-medewerker. De Telegraaf publiceerde vrijdag en zaterdag al uitgebreid over de inhoud van het boek dat gewag maakt van grootschalig misbruik van de regeling voor gezinshereniging.

De VVD sluit zich aan bij de wens van de PVV. Het liberale Kamerlid Halbe Zijlstra zegt vandaag in De Telegraaf: ''Er komt zoveel ellende op tafel dat we het ons niet kunnen veroorloven dit niet te onderzoeken. Anders neem je als parlement je controlerende taak niet serieus.''

PVV-leider Geert Wilders stelt dat Nederland een ''falend'' immigratiebeleid heeft. ''De IND is een beerput van ellende. Opeenvolgende bewindslieden van PvdA tot VVD hebben te weinig gedaan, zelfs Rita Verdonk heeft steken laten vallen.''

Gezinsmigratie
Vorig jaar kregen 30.603 buitenlanders een verblijfsvergunning in het kader van gezinsmigratie. Dat is 25% hoger dan in 2005. Wilders noemt deze instroom van immigranten veel groter dan die van asielzoekers, waar de aandacht van de samenleving doorgaans op is gericht.

Het boek 'De Immigratieramp', dat gebaseerd is op geheime IND-dossiers, verhaalt onder meer van Marokkanen en Turken die tussen 1977 en 2006 in het kader van de gezinshereniging soms wel tot acht 'partners' naar Nederland haalden, meestal uit hetzelfde dorp. Als een partner na drie jaar recht had op een verblijfsvergunning werd de relatie verbroken en vervolgens haalde ex-vrouw en de man weer een nieuwe 'partner'. 'Halve' dorpen zouden zo in Nederland zijn beland.

Een parlementaire enquête kan door zowel de Eerste- als Tweede Kamer worden ingezet om informatie over een bepaald onderwerp te verkrijgen. Het is een zwaar middel. Getuigen kunnen onder ede worden gehoord door een parlementaire enquêtecommissie. De getuigen kunnen worden verplicht om te verschijnen. Ze kunnen zelfs gegijzeld worden wanneer zij weigeren te antwoorden.