Tichelaar: Eenheid in partij over referendum

Icoon PolitiekPvdA-fractieleider Jacques Tichelaar wil niet dat de voorstanders van een referendum over het Europees Verdrag in zijn fractie, een initiatief voor een referendum steunen. Dat meldt de NOS vandaag. De grote meerderheid van de PvdA-fractie besloot gisteren dat een referendum niet nodig is omdat het nieuwe EU-verdrag geen grondwettelijk karakter heeft.

Zeker vijf fractieleden hebben moeite met het fractiestandpunt dat er geen referendum moet komen. Dat zijn Paul Kalma, Mei Li Vos, Diederik Samsom, Hans Spekman en Martijn van Dam. Kalma zal een initiatief van de SP voor een referendum mogelijk wel steunen. Hij beweert van Tichelaar de ruimte te hebben gekregen een eigen afweging te maken.

De andere vier laten zo'n volksraadpleging vallen op voorwaarde dat als wisselgeld het kabinet afziet van versoepeling van het ontslagrecht. Tichelaar zou hebben verzekerd dat ze daarop kunnen rekenen.

Overigens maakt het weinig uit of Kalma en een paar anderen het initiatief van de SP steunen. Er is namelijk een grote meerderheid van de PvdA-fractie nodig om het voorstel er door te krijgen. CDA, ChristenUnie en SGP (en dus ook bijna de hele PvdA) zijn tegen een referendum.

EnquÍte
Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat ruim 60% van PvdA-kiezers vinden dat hun partij wel met een referendum moet instemmen. Bijna de helft (47%) noemt het zelfs ''kiezersbedrog'' dat de PvdA-fractie niet meewerkt aan het houden van een volksraadpleging.

Van alle kiezers wil 55% procent een referendum. Een even grote groep zegt ook voor het nieuwe EU-verdrag te stemmen.

De meeste voorstanders zijn te vinden onder GroenLinks-stemmers (84%). De SP en PVV-kiezers zijn in overgrote meerderheid tegen het EU-verdrag, respectievelijk 80 en 90%.