Onderwijsbonden willen acties in mbo

Icoon OnderwijsOnderwijsbonden dreigen met acties in het middelbaar beroepsonderwijs. De bonden zijn het niet eens met de eis van de werkgevers dat docenten met een volledige aanstelling 1200 klokuren per jaar moeten lesgeven. De huidige cao kent een bovengrens van 823 uur.

Als de werkgevers, verenigd in de MBO-raad, niet op eis ingaan, willen de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, ABVA/KABO en UNIENFTO al volgende week de regionale opleidingencentra (ROC's) platleggen. Volgens de bonden blijft er bij een verhoging van het aantal zogeheten contacturen te weinig tijd over voor overleg en bijscholing.