Stroom kritiek op kabinet van vele instanties

Icoon PolitiekDe plannen van het kabinet voor volgend jaar zijn†niet alleen overladen met kritiek door de oppositie, maar ook door een reeks van belangenorganisaties, ondernemingen, instanties en lagere overheden. Vooral vertegenwoordigers van automobilisten, transport- en reisondernemingen zijn woedend.

Zo kondigden grote organisaties als RAI Vereniging, Bovag, EVO, TLN en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen een frontale aanval aan op minister van FinanciŽn Wouter Bos. De komende maanden gaan ze onder de gezamenlijke naam 'Rijdend Nederland' via radiospotjes en krantenadvertenties actie voeren met de leus Stop Bos.nl.

De ANWB is ook uiterst kritisch over de mobiliteitsplannen. ''Het kabinet geeft het signaal af dat er bij de automobilist en de reiziger geld opgehaald moet worden. Dat is absoluut niet te rijmen met het streven van de politiek naar een groot draagvlak voor een eerlijk systeem van betalen voor mobiliteit'', aldus de ANWB.

De Nederlandse Spoorwegen reageerden terughoudend. ''De kabinetsambitie van een duurzame reizigersgroei van 5 procent per jaar kan niet worden gehaald zonder structurele uitbreiding van de capaciteit op het spoor'', benadrukte NS-topman Aad Veenman. ''Daar is volgens ons tot 2020 ten minste 8 miljard euro voor nodig. In deze begroting is niet terug te zien dat daar in deze kabinetsperiode voldoende geld voor wordt gereserveerd.''

Volgens de werkgevers moeten bedrijven een forse rekening betalen, terwijl ze er weinig voor terugkrijgen. Ze vrezen voor minder banengroei, minder omzet en meer files. De vakbonden zijn positiever over de plannen van het kabinet, maar blijven zich verzetten tegen aanpassing van het ontslagrecht."Het is geen slechte soep, maar er zit een vieze haar in", aldus CNV-voorzitter Paas.

Positieve kritiek was er†vandaag ook. Zo oordelen de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag overwegend positief over de rijksbegroting. De aandacht voor de wijken, het onderwijs, arbeid en veiligheid vinden zij een stap in de goede richting.