Sigaretten en bier zwaarder belast

Icoon EconomieRoken en drinken zijn slecht voor de gezondheid, maar goed voor de schatkist. De accijns op een pakje sigaretten van 20 stuks gaat met 21 cent omhoog. Doordat daar BTW bijkomt zal de prijs met 25 cent omhoog gaan.

Een pijpje pils wordt zo 2,7 cent duurder, of wel 65 cent (inclusief BTW) voor een kratje met 24 flesjes. Door deze belastingmaatregel kan het kabinet afzien van het plan om de BTW voor kermissen, pretparken, sportwedstrijden en bioscopen te verhogen.

Het kabinet pakt ook de hoge inkomens aan door het aftoppen van pensioenopbouw en veranderingen bij het eigenwoningforfait. Voor werknemers geldt voor de belasting een maximum bij het pensioengevend loon van 185.000 euro. Voor huizen met een WOZ-waarde geldt niet langer een plafond van 1,663.636 miljoen euro bij het vaststellen van het eigenwoningforfait. Bovendien wordt voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan 1 miljoen euro een hoger percentage ingevoerd.

Het kabinet zet het mes in de aftrek voor buitengewone uitgaven aan ziektekosten en dat moet een bezuiniging opleveren van 400 miljoen euro.