Zes procent moslims steunt geweld tegen afvalligen

Driekwart van de Nederlandse moslims beschouwt afvalligheid als een persoonlijke keuze, maar lang niet iedereen juicht die keuze toe. Uit een enquête dat bureau Foquz Etnomarketing in opdracht van het tv-programma NOVA heeft uitgevoerd, blijkt dat 38 procent van de ondervraagde moslims afvalligheid afkeurt.

24 Procent verbreekt elk contact met afvalligen. Zes procent van de Nederlandse moslims is van mening dat ze geweld mogen gebruiken tegen een afvallige. Verder blijkt uit het afgelopen avond gepresenteerde onderzoek dat 11 procent van de moslims vindt dat het Comité voor Afvallige Moslims van Ehsan Jami nodig is. Een ruime meerderheid van 66 procent is het daar niet mee eens.

In een reactie zegt voorzitter Abdelmajid Khairoun van de Nederlandse Moslim Raad dat hij schrikt van het aantal moslims dat geweld goedkeurt: "...dat geeft aan dat veel mensen niet zoveel weten van hun geloof".