Islam nieuw vak op Nederlandse basisscholen

Icoon OnderwijsVanaf vandaag is het voor basisscholen mogelijk om een nieuw vak aan het lespakket toe te voegen. De Islamitische Scholen Bestuurs Organisatie heeft samen met de Stichting Leerplanontwikkeling een officieel lespakket over de islam ontwikkeld. Het is de eerste officiële islamitische lesmethode in Nederland.

De nieuwe methode zal vooral gebruikt worden bij islamitische scholen maar het openbare basisonderwijs kan de methode ook gebruiken. Tot op heden werd het islamitische lesmateriaal altijd samengesteld door de godsdienstleraren, maar dat werd vaak beïnvloed door religieuze organisaties. In 2002 werd er al aangedrongen op een gemeenschappelijke methode door toenmalig minister van Onderwijs Van der Hoeven.

Met dank aan Lasta voor de submit.