Vogelaar ziet tweedeling in Amsterdam

PvdA-minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie zegt vandaag in dagblad het Parool dat er in Amsterdam een ''parallelle wereld'' ontstaan is van allochtone groepen die niets meer te maken willen hebben met de Nederlandse samenleving. Volgens de Integratie-minister is de situatie in de hoofdstad ''ernstiger'' dan in de rest van Nederland. ''De zwaarte van de problemen is in een aantal Amsterdamse wijken het grootst van allemaal.''

Vogelaar zegt dat de parallelle allochtone wereld zich niet zozeer uit in criminaliteit, overlast of armoede, maar wel in ''vormen'' van radicalisme. ''Gewoon: niet participeren in onze samenleving en daar ook een bewuste keuze voor maken. Het is haast een parallelle samenleving, zal ik maar zeggen.''

De voorzitter van de Amsterdamse deelraad Slotervaart, Ahmed Marcouch (PvdA), zegt het door Vogelaar geschetste beeld wel te herkennen. Hij vraagt zich echter af hoe Vogelaar erbij komt dat het in Amsterdam erger is dan elders. ''Radicalisering is geen typisch Amsterdams probleem.'' Marcouch zegt dat hij van de minister verwacht dat de hoofdstad nu het meeste geld en hulp krijgt om de problemen aan te pakken.

Verder in het Parool laat Vogelaar zich ook uit over de verscherping van tegenstellingen die is ontstaan in de Nederlandse samenleving. ''Wat heeft die polarisatie ons gebracht? De discussie over de islam is ontspoord.'' Ze zegt ook niet 'knettergek' te zijn, zoals Geert Wilders beweert, maar vindt dat de angst voor moslims wordt aangewakkerd. ''Ik neem het daarom liever op voor het overgrote deel dat niets te maken heeft met extremisme.''

Met dank aan Aka-Zigor voor de submit.