VS kan vragen naar seksuele voorkeur reizigers

Icoon PolitiekReizigers naar de Verenigde Staten hebben blijkbaar helemaal geen privacy meer. Het blijkt namelijk dat de VS ook gegevens over de seksuele geaardheid van reizigers kunnen opeisen. Dit stelt SP-Kamerlid Jan de Wit deze week in de Gay Krant. Hij beweert dat het kabinet dit verzwegen heeft.

Tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten geldt sinds 31 juli een uitwisselingsverdrag voor passagiersgegevens. Dit verdrag stelt de landen in staat om specifieke gegevens over reizigers op te vragen. In uitzonderlijke gevallen kan Amerika dus gegevens opvragen over bijvoorbeeld politieke voorkeur, etnische afkomst en godsdienst. Dat de seksuele geaardheid ook onder deze gegevens valt heeft de regering volgens De Wit verzuimd te melden in een brief aan de Tweede Kamer.

Amerika kan in uitzonderlijke gevallen gebruik maken van de regeling om specifieke gegevens op te vragen. De Wit stelt dat Amerika eenzijdig mag beslissen of "iets of iemand" een uitzonderlijk geval is. Hoe dat dan beoordeeld wordt, en wat de criteria zijn om iets of iemand als uitzonderlijk te bestempelen, is volgens de SP'er niet bekend. "Het kabinet laadt in ieder geval de verdenking op zich dat het dat onderwerp wil verzwijgen" zo stelt De Wit. Een debat over de kwestie zal door de SP worden aangevraagd.

Sophie in 't Veld, EuroparlementariŽr van de D66 en rapporteur als het gaat om de uitwisseling van persoonsgegevens vindt dat het akkoord niet deugt: "Er is geen democratische controle, er is zelfs geen enkele controle en er zit totaal geen rem op de informatiezucht van de Amerikanen." Ook het College Bescherming Persoonsgegevens is van mening dat het akkoord de rechten van de burger onvoldoende waarborgt.

Met dank aan AltTab voor de submit.

kijk ook op het forum