'Strenger examen dramatische gevolgen'

Het plan van de Onderwijsraad voor strengere exameneisen voor leerlingen op havo en vwo heeft ''dramatische consequenties''. Dat heeft minister Ronald Plasterk van Onderwijs vandaag gezegd. Volgens de PvdA-bewindsman zou de helft van alle scholieren dan zakken.

De Onderwijsraad vindt dat leerlingen die op het eindexamen een onvoldoende halen voor Nederlands, Engels of wiskunde geen diploma moeten krijgen. Het adviesorgaan wil de basiskennis in deze vakken waarborgen zodat leerlingen goed kunnen meekomen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Plasterk gaat het plan van de Onderwijsraad ''heel rustig bekijken''. Op dit moment zou namelijk de helft van alle leerlingen op havo en vwo zakken als de strengere exameneis zou gelden. De minister is bang dat examinatoren de normen voor Nederlands, Engels en wiskunde gaan verlagen om toch genoeg scholieren te laten slagen.

Volgens de bewindsman dreigt nog een ander ongewenst effect. De strengere exameneisen hebben alleen betrekking op het centraal schriftelijk. Dat kan scholen ertoe aanzetten hun leerlingen alleen nog voor deze examens te 'drillen' waardoor de aandacht voor schoolonderzoeken verslapt. Plasterk tekent verder aan dat leerlingen die een vijf voor wiskunde behalen, maar verder goede cijfers scoren, de mogelijkheid moeten behouden om klassieke talen te studeren.

Ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft kritiek. Volgens het LAKS is het plan van de Onderwijsraad niet meer dan symboolpolitiek en zal het niet het probleem van de slechte overgang tussen middelbaar en hoger onderwijs oplossen.