Voor 20.000 kinderen geen kinderopvang

Icoon BinnenlandsOp dit moment staan ongeveer 20.000 kinderen op de wachtlijst voor opvang buiten de lesuren van hun basisschool. Dat blijkt uit een rapport van de Taskforce Buitenschoolse Opvang. Het tekort is ontstaan ondanks een sterke groei van het aantal beschikbare plaatsen.

Volgens de werkgroep bedraagt de wachttijd voor deze kinderen gemiddeld ruim een half jaar. De recordgroei die de kinderopvang doormaakt, is niet sterk genoeg om aan de explosieve vraag te voldoen. Eind dit jaar zal het aantal plekken 20 procent hoger liggen dan eind 2006.

Dit betekent dat eind dit jaar 215.000 kinderen zullen worden opgevangen, 35.000 meer dan een jaar eerder. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs noemt de groei ,,gigantisch en onverwacht''. De vraag is onder andere zo sterk gestegen omdat ouders veel positiever zijn gaan denken over kinderopvang.

Verder zijn ma en pa steeds vaker aan het werk door de aantrekkelijke economie. Daar komt bij dat kinderopvang goedkoper is geworden. Ouders betalen nog maar ruwweg een vijfde van de kosten voor de opvang buiten schooltijden. Het helpt ook dat scholen sinds dit schooljaar verplicht zijn geworden om opvang aan te bieden.

Volgens voorzitter Bruno Bruins van de werkgroep is het tekort aan opvang vooral te wijten aan een gebrek aan gebouwen voor de kinderen en aan medewerkers die op hen moeten letten. Vooral de gemeentes moeten hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de gebouwen, stelt hij. Verder adviseert de werkgroep ouders van wachtende kinderen om opvang op woensdag en vrijdag te kiezen. Op deze dagen zit de buitenschoolse opvang vaak niet vol.

Toch denkt zijn werkgroep dat "het geen realistisch scenario is dat de wachtlijstproblematiek op de korte termijn opgelost wordt". Daarom moet de dagindeling van kinderen op de lange termijn veranderen.

Op dit moment worden kinderen voor en na de lessen van de school opgevangen en tijdens de middagpauze. Volgens Bruins is het moeilijk om voor deze versnipperde werktijden mensen te vinden. Op de lange termijn wil hij toe naar een systeem waarin de scholen van acht uur 's ochtends tot twee uur 's middags lesgeven, waarna de kinderen tot half zeven 's avonds worden opgevangen.
Kinderopvang