'70% Nederlanders stoort zich aan vloeken'

Zeven op de tien Nederlanders storen zich aan vloeken. Negen op de tien zeggen er wel eens iets van als een ander in hun tegenwoordigheid een krachtterm gebruikt waarin God wordt verwenst.

Dat blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO onder 1175 Nederlanders. De peiling had plaats in opdracht van de negentigjarige Bond tegen het Vloeken.

Hoewel veel Nederlanders zich aan vloeken ergeren, neemt 47 procent wel eens zulke krachttermen in de mond. Een kwart van de ondervraagden zegt dat in hun omgeving zelden tot nooit wordt gevloekt. Bij eerdere onderzoeken, in 1995 en 2000, was dat percentage respectievelijk 35 en 36. Jongeren vloeken duidelijk meer dan ouderen.