Pronk noemt Balkenende een leugenaar

PolitiekPvdA-coryfee Jan Pronk die in de race is voor het partijvoorzitterschap van zijn partij vindt dat premier Jan Peter Balkenende ''een leugenaar'' is. Pronk uitte die beschuldiging gisteren in Meppel tijdens het eerste debat tussen de zeven kandidaat-voorzitters van de partij. Volgens Pronk is Balkenende een leugenaar wegens het standpunt over Irak van de premier.

Pronk zegt dat Nederland op ''een schandelijke manier'' de Irak-oorlog is ''ingerommeld''. De PvdA dient Balkenende daar volgens hem op aan te spreken.

De PvdA heeft bij de kabinetsformatie met het CDA en de ChristenUnie ingestemd dat er geen onderzoek komt naar de omstandigheden waaronder Nederland zich aansloot bij de oorlog in Irak. Pronk zegt daar ''teleurgesteld'' over te zijn. Hij herhaalde dan ook zijn pleidooi voor een parlementair onderzoek naar de Nederlandse steun aan de inval in Irak.

Verder zei Pronk gisteren dat de PvdA harder stelling moet nemen tegen coalitiepartner CDA en het kapitalisme. Het kabinet en het regeerakkoord hebben echter wel Pronks volledige steun.

De PvdA-leden kunnen tussen 16 en 23 september schriftelijk, telefonisch of via internet aangeven wie volgens hen partijvoorzitter moet worden. Naar verwachting maakt het partijbestuur 25 september de winnaar bekend.Pronk gisteren in Meppel

Met dank aan dadoc, Vince_Taylor en laforest voor de submit.