Defensie kost Rijk meer geld

Icoon EconomieDe rijksuitgaven voor het buitenlands beleid zijn vorig jaar met 6,5 procent gestegen naar 16,4 miljard euro. Deze toename komt deels door hoge uitgaven bij Defensie. Vooral de missies in Afghanistan kosten veel geld. Dat bleek maandag uit cijers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2006 vormde Defensie de grootste uitgavenpost (8 miljard euro) van het buitenlands beleid, gevolgd door buitenlandse betrekkingen (4,4 miljard). De uitgaven voor Defensie zijn in 2006 met 0,6 miljard gestegen. De helft hiervan had betrekking op de toegenomen investeringen van de Koninklijke Luchtmacht in luchtverkenningssystemen, transportvliegtuigen en -helikopters. Verder namen de Defensie-uitgaven toe door nieuwbouwprojecten (0,2 miljard).

Volgens het CBS voldeed Nederland met een aandeel van 1,5 procent in 2006 niet aan het streven van de NAVO om minimaal 2 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) aan defensie te besteden.

Vorig jaar bedroeg de totale omvang van de Nederlandse ontwikkelingshulp 4,3 miljard euro, 0,8 procent van het bni. Dit percentage ligt boven de VN-doelstelling van 0,7 procent.

Nederland heeft in 2006 335 miljoen euro uitgegeven aan militaire missies in het buitenland. Dat is 40 procent meer dan het jaar daarvoor. Dit kwam vooral door de kosten van de missie in Afghanistan. Deze bedragen naar verwachting ongeveer een half miljard euro voor de duur van twee jaar.