'Kerk moet belasting gaan betalen'

Icoon Economie'Onze' Neelie hoopt binnenkort weer een vette vis binnen te halen. De Nederlandse eurocommissaris voor Concurrentie plaatst namelijk grote vraagtekens bij het feit dat de Italiaanse katholieke kerk geen belasting betaalt. Mevrouw Kroes vermoedt dat dit in strijd is met Europese regelgeving en heeft de Italiaanse regering om uitleg gevraagd.

In ItaliŽ betaalt de kerk sinds jaar en dag geen belasting over bijvoorbeeld onroerend goed. Dit werd in 2004 door het Italiaanse Hof van Cassatie al onwettig verklaard, mede omdat een groot deel van het kerkelijk onroerend goed commercieel geŽxploiteerd wordt, bijvoorbeeld als ziekenhuis, school, hotel of restaurant. De regering-Berlusconi reageerde hier in 2006 op met een wet die de kerk verplichtte om belasting te betalen over gebouwen die uitsluitend commercieel zijn. Een kapelletje of zelfs een gebedsruimte waren daardoor al genoeg om het gebouw vrij te stellen van belasting, waar de kerk uiteraard dankbaar gebruik van maakte.

De Italiaanse kerken zijn nu woedend op Neelie Kroes. Volgens Angelo Bagnasco, voorzitter van de Italiaanse bisschoppen, is Kroes' initiatief een "voorwendsel" voor een antiklerikale strijd. De katholieke partij UDC noemt het het bewijs dat in Europa radicalen en vrijmetselaars de dienst uitmaken.

Mocht de kerk inderdaad voortaan belasting moeten gaan betalen, dan levert dit hen een jaarlijkse extra kostenpost op van tussen de 300 en 400 miljoen euro.


Eurocommissaris Neelie Kroes