Vlamingen hebben geen trek in Nederland

Icoon BinnenlandsOndanks dat veel Nederlanders Vlaanderen wel zouden willen inlijven, zitten de Vlamingen zelf er niet op te wachten. Uit een enquête die de krant de Gazet van Antwerpen hield, blijkt dat ruim 60 procent vindt dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden en niet bij Nederland moet worden ingelijfd. De enquête werd gehouden op de website van de krant en werd ingevuld door tienduizend mensen.

Uit diverse peilingen in Vlaanderen blijkt dat het percentage dat naar onafhankelijkheid streeft niet stabiel is. Het schommelt tussen 40 en ruim 75 procent. De moeizame kabinetsformatie zou de wens om onafhankelijk te worden alleen maar bevorderen. Door onenigheid tussen Walen en Vlamingen is er na twee maanden nog steeds geen kabinet geformeerd.