'Amsterdam moet kerkgebouwen redden'

De Task Force Toekomst Kerkgebouwen roept de gemeente Amsterdam en de deelraden op de aangekondigde sloop van kerkgebouwen te verhinderen. Hij wil tevens dat de gemeente altijd nagaat of vrijkomende kerkgebouwen kunnen worden behouden of een andere bestemming kunnen krijgen.

De komende tijd zullen de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Amsterdam verscheidene kerkgebouwen afstoten. De besluitvorming daarover vindt vaak binnen de kerken plaats. De gemeente en de bewoners worden pas ingelicht, als het besluit om de kerk te slopen al is genomen.

Kerken zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlandse erfgoed en geschiedenis. Zij bepalen vaak het hart van stad of wijk en zijn voor veel burgers belangrijke ruimtelijke oriŰntatiepunten, schrijft de Task Force. Sloop van de gebouwen leidt tot verarming van de identiteit van de stad. Ook wordt het aantal plaatsen waar een grote groep mensen kan samenkomen, verminderd, hoewel bijvoorbeeld nieuwe geloofsgemeenschappen nog onderdak zoeken.

In Amsterdam hebben burgers de afbraak van verscheidene kerkgebouwen weten te voorkomen, zoals de Vondelkerk, maar andere gebouwen zijn verloren gegaan. Daartoe behoren de neogotische Vincentiuskerk en De Liefde, een creatie van de bekende architect Pierre Cuypers. In 2004 ging nog de markante Thomas van Aquinokerk (een gebouw van de Amsterdamse School) in de Rijnstraat tegen de grond.

Kerkgebouwen die zich op dit moment in de gevarenzone bevinden, zijn de Opgang in de wijk Osdorp en de Pius X-kerk in Slotervaart, een van de laatste kerkgebouwen van de zogeheten Bossche School. Zelfs twee kerken die gemeentelijke bescherming genieten, zouden gevaar lopen.

De Task Force Toekomst Kerkgebouwen is een groep individuen die ernaar streeft de massale vernietiging van kerken te voorkomen.