Geit vreet geld voor nieuwe tractor op

Icoon OpmerkelijkTerwijl landbouwer Martin Radberger een telefoongesprek beantwoordde, liet hij ‘even’ een stapeltje bankbiljetten ter waarde van 10.000 euro op de keukentafel liggen. Toen Radberger terugkwam van de telefoon kreeg hij de schrik van zijn leven: zijn geit Steffi at net het laatste biljet op. De 10.000 euro waren bestemd voor de aankoop van een nieuwe tractor.

De uit het Duitse Rosemheim afkomstige boer belde onmiddellijk een veearts die het geld operatief uit de geit verwijderde. Radberger zelf verklaarde: "Ik weet ook wel dat ik het geld niet op de tafel mocht achterlaten, maar ik moest even weg om de telefoon te beantwoorden. Toen ik terugkwam zag ik de geit het laatste briefje opsmikkelen. De noodoperatie lukte, de veearts haalde alle briefjes er uit. Drie van honderd mocht hij houden."