Moslim Raad nodigt Wilders uit voor dialoog

Icoon BinnenlandsDe Nederlandse Moslim Raad heeft Geert Wilders en diens partij PVV uitgenodigd voor een ''constructieve dialoog'' om de polarisatie en gevoelens van angst in de Nederlandse samenleving te bestrijden.

De raad begrijpt de zorgen van Wilders en de vele Nederlanders die op zijn partij hebben gestemd, maar meent dat de PVV-leider de Koran niet de schuld kan geven van gewelddadige acties van individuen of groepen.

Met de uitnodiging reageert de raad op het pleidooi van de PVV-leider voor een verbod van de Koran. Het samenwerkingsorgaan van moslimorganisaties van diverse pluimage heeft Wilders in het verleden vaker voor een gesprek uitgenodigd, maar de PVV-leider is daar nooit op ingegaan.

Iran
Inmiddels is ook de eerste reactie vanuit de islamitische wereld op Wilders' uitlatingen binnen. Iran†heeft het standpunt van Wilders dat de Koran in Nederland verboden moet worden, veroordeeld. De uitspraken over de Koran zijn niet constructief en in niemands belang. Dat schijft de Iraanse ambassade in Den Haag in een verklaring die†vandaag is gepubliceerd.

De ambassade roept de Nederlandse politiek en maatschappij op om stelling te nemen tegen krachten die de samenleving verdelen. De wereld heeft op dit ogenblik juist behoefte aan een oproep tot begrip, dialoog en verdraagzaamheid, aldus de Iraanse vertegenwoordiging in Nederland. Zij zegt dat de uitspraken van Wilders afbreuk kunnen doen aan de inspanningen van de Nederlandse overheid om de culturele diversiteit en de eensgezindheid in het land te beschermen.

Een woordvoerder van de ambassade zei dat de verklaring niet naar het kabinet is gestuurd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde niet reageren op de kritiek.

De Iraanse verklaring komt een dag nadat het kabinet afstand nam van de uitspraken van de politicus. Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) stelde dat Wilders hiermee ''de grenzen van het betamelijke'' overschreed. Ook een Kamermeerderheid schoof de uitspraken met stevige bewoordingen ter zijde.