VVD: Geen schuldverlichting Antillen zonder regeling

De fractie van de VVD zal alleen instemmen met het grootscheepse plan voor een schuldenverlichting voor de Nederlandse Antillen als het Nederlandse kabinet alsnog akkoord gaat met de terugkeerregeling voor ontspoorde Antilliaanse jongeren in Nederland.

Dat zei VVD-fractieleider Mark Rutte gisteravond op een debatavond op de Universiteit van de Nederlandse Antillen op Curašao. Nederland, de Antillen en de afzonderlijke eilanden zijn vorig jaar overeen gekomen een nieuwe staatkundige structuur te vormen. De Antillen op zich verdwijnt, alle vijf de eilanden krijgen een meer of mindere directe band met Nederland. Den Haag heeft zich bij deze omvorming garant gesteld voor een verlichting van de schuldenlast van ruim twee miljard euro.

Alle eilanden hebben zich akkoord verklaard, alleen de Tweede Kamer moet er nog over stemmen. Rutte noemt de invoering van een terugkeerregeling voor ontspoorde Antillianen echter een voorwaarde voor de steun van zijn partij aan de schuldenverlichting.

Dat is opmerkelijk omdat VVD'er Atzo Nicola´, als toenmalig minister van Koninkrijksrelaties, vorig jaar de Slotverklaring heeft ontworpen, zonder dat te verbinden met de terugkeerregeling die voormalig VVD-minister Rita Verdonk heeft willen invoeren.