'Sociale dienstplicht voor radicaliserende moslimjeugd'

De Amsterdamse Partij van de Arbeid (PvdA) wil dat moslimjongeren die radicaal dreigen te worden, een sociale dienstplicht ondergaan. Volgens PvdA-fractievoorzitter Manon van der Garde kan zo'n dienstplicht hun helpen hun isolement te doorbreken en het contact met de Nederlandse samenleving te hervinden.

De sociale dienstplicht is overigens slechts één van de vele maatregelen en aandachtspunten waarmee de PvdA radicalisering van moslimjeugd te lijf wil gaan. Zo heeft de partij ook verplichte lessen in Nederlandse normen en waarden, discussiebijeenkomsten, trainingen, lezingen en werkgroepen op het oog om radicaliserende jongeren weer bij de les te halen. Verder ziet de PvdA het extra activeren van vrouwen ook als middel tegen de radicalisatie.

Nota
De Amsterdamse PvdA heeft de aanbevelingen opgeschreven in een discussienota over radicalisering die op 6 september aan de orde komt in de commissie algemene zaken. Daarin maant de PvdA het college een actieplan tegen radicalisering op te stellen. Vorig jaar is daar al 1,3 miljoen euro voor opzijgezet. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Daaruit bleek dat 2% van de moslims in de hoofdstad ontvankelijk is voor radicalisering

De PvdA-plannen richten zich op jongeren die nog net niet erg radicaal zijn, maar niet meer luisteren naar ouders of imams. Hoe de PvdA denkt deze jongeren te vinden en ze vervolgens over te halen om acht uur per dag in een bejaardenhuis te gaan werken, is nog niet geheel duidelijk. Hier zou volgens de sociaal-democraten 'de signaalfunctie' moeten worden ingezet door leraren, ouders en moskeeën.V.D Garde: 'dienstplicht kan helpen contact met samenleving te hervinden'

Met dank aan bennootje en neegij voor de submit.