Minister Koenders trekt boetekleed aan

Icoon PolitiekMinister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) heeft zelf ten onrechte de aanbestedingsregels overtreden. Dat heeft hij†gisteren geschreven in antwoord op aanvullende vragen van de Tweede Kamer.

Eerder meldde de minister al het ''onjuist'' te vinden dat de regels waren overtreden toen het bedrijf BKB de opdracht kreeg voor het organiseren van Het Akkoord van Schokland, een evenement over ontwikkelingssamenwerking eind juni. Inmiddels zijn op het departement maatregelen genomen die herhaling moeten voorkomen.

Uit het feitenrelaas dat de Kamer van de minister eiste, blijkt dat hij de opdracht aan BKB goedkeurde op 29 mei op advies van de ambtelijke leiding. Hij wist toen ook dat juristen waarschuwden dat dit in strijd was met de Europese aanbestedingsregels. Koenders neemt de verantwoordelijkheid voor het besluit maar werpt opnieuw de suggestie of de schijn van vriendjespolitiek of belangenverstrengeling verre van zich, zo zei hij†gisteravond in het tv-programma EenVandaag.

Booij
De PvdA-bewindsman benadrukte in dat verband dat hij zelf niet betrokken is geweest bij de keuze voor BKB, een bureau van zijn partijgenoten Lennart Booij en Erik van Bruggen. Een projectgroep op zijn ministerie had het contact gelegd. ''Ik had geen enkele betrokkenheid daarbij'', zei hij. Hij vindt het belangrijk dat zijn integriteit als minister boven alles verheven moet zijn.

BKB werkt volgens hem ook vaak voor andere ministeries en ook voor andere politieke partijen. Koenders vindt het een groot probleem dat veel aanbestedingen kennelijk niet goed worden uitgevoerd. De overheid heeft daarin volgens hem een voorbeeldfunctie. ''Ik betreur dan ook dat de aanbesteding niet goed is verlopen'', zei hij.

De bewindsman schrijft verder dat het idee voor het evenement niet kon worden overgedragen aan andere bureaus, omdat BKB het verzonnen had. Bovendien was er te weinig tijd om een verkorte procedure in te stellen, stelt de minister.

Koenders weersprak in EenVandaag dat er wrevel is tussen hem en CDA-minister Maxime Verhagen, die op hetzelfde departement Buitenlandse Zaken als portefeuille heeft. Omdat de eerste kritische vragen over de aanbesteding zijn gesteld door het Kamerlid Kathleen Ferrier van coalitiegenoot CDA, werd in politiek Den Haag gesuggereerd dat het om een afrekening van het CDA zou gaan. Maar Koenders vindt dat speculaties, die volgens hem te wijten zijn aan de nieuwsluwe periode in de zomer. Hij stelde goed samen te werken met Verhagen ondanks hun verschillende politieke achtergrond.

Binnenkort gaan de twee ministers samen een bezoek brengen aan Sudan. Het kabinet denkt na over een mogelijke bijdrage die Nederland kan leveren aan de VN-macht die in Darfur komt, zo herhaalde Koenders.


Koenders