Kat Oscar voelt dat demente gaat sterven

OpmerkelijkIn een verzorgingshuis in Providence, gelegen in de Amerikaanse staat Rhode Island, loopt een 2-jarige kat rond met mogelijk profetische gaven. Het dier lijkt het aan te voelen wanneer iemand op de afdeling waar dementerende bejaarden worden verpleegd, op het punt staat te sterven.

Reeds 25 keer ging kat Oscar bij mensen op bed liggen die een paar uur daarna hun laatste adem uitbliezen. De persoon waar de kat bijkruipt, heeft doorgaans minder dan 4 uur te leven.

Inmiddels verwittigt het personeel al familieleden wanneer Oscar bij een terminaal iemand op bed springt. ''Hij maakt geen fouten. Hij lijkt te begrijpen wanneer iemand gaat sterven. Veel familieleden vinden er troost in. Ze zijn blij dat de kat gezelschap biedt aan hun geliefde in diens laatste uren'', aldus Dr. Dosa van het verzorgingshuis.

Oscar is opgegroeid in het tehuis. Na korte tijd merkte het personeel al dat de kat tijdens wandelingetjes rook aan mensen, hen observeerde en uiteindelijk ging liggen bij mensen die snel zouden sterven. Onbekend is of wat de reden van het gedrag van de kat is en of het enig wetenschappelijk belang heeft.

Mogelijk ruikt de kat een bepaalde geur die mensen die stervende zijn, verspreiden. Het kan ook zijn dat verplegers mensen de terminaal ziek zijn anders benaderen, en dat de kat dat observeert.Oscar kan beter niet bij je gaan liggen

Met dank aan GaylordF0kker voor de submit.