Bos onderzoekt mogelijkheid islamitisch bankieren

Icoon OpmerkelijkMinister Wouter Bos van Financiën onderzoekt of de markt voor islamitisch bankieren in Nederland kan worden ontwikkeld. Volgens hem komt deze vorm van bankieren, waarbij de aanbieders geen rente berekenen, tegemoet aan de vraag van een deel van de moslims in Nederland.

Bovendien ziet hij kansen voor de Nederlandse financiële sector. Nu ontwikkelen vooral Londen en Dubai zich op dit vlak. Bos schrijft dat maandag in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Vrijheid. De PVV is bezorgd over islamitisch bankieren, omdat het ondoorzichtig zou zijn, een hoger kredietrisico zou opleveren en omdat de kans zou bestaan dat islamitische banken via aalmoezen (de zakat) bijdragen moeten afstaan die aan het moslimterrorisme ten goede komen.

De minister vindt dat het verbieden van deze vorm van bankieren averechts kan uitpakken wat betreft de bestrijding van terrorisme. Anders zouden geldstromen via alternatieve kanalen gaan lopen zodat de overheid er geen zicht meer op heeft.

Bij islamitisch bankieren gaat het erom dat de aanbieders van financiële producten geen rente berekenen aan hun cliënten. Moslims mogen geen rente betalen volgens de principes van de sharia. Hiervoor wordt iets anders bedacht.

Bos benadrukt dat islamitische banken of westerse banken die islamitisch georiënteerde diensten willen aanbieden, zich in Nederland altijd aan de uitgebreide wetten en regels moeten houden zoals die voor alle financiële dienstverleners gelden. Ook bestaan er speciale regels om de financiering van terrorisme te voorkomen.


Als die zakat maar geen kat in de zak wordt...