Minister Vogelaar: islam nestelt zich hier

Minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar zegt dat de islam op den lange duur zo diep in de Nederlandse samenleving zal zijn genesteld, dat Nederland een land wordt dat uitgaat van een 'joods-christelijke-islamitische traditie'. De PvdA-bewindsvrouw zegt dat vandaag in een interview met dagblad Trouw.

''Eeuwen geleden kwam de joodse gemeenschap naar Nederland en nu zeggen we: Nederland is een land dat is gevormd door joods-christelijke tradities. Ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam'', aldus Vogelaar.

De minister zegt dat ze tijdens haar kabinetsperiode hoopt een einde te maken ''aan het negativisme en de angst voor de islam. Ik wil moslims helpen zich hier thuis te voelen. Islam en moslims moeten zich hier kunnen wortelen, juist omdat moslims ook burgers zijn van dit land.'' Vogelaar ziet er ook geen enkel bezwaar in als de (lokale) overheid steun geeft, ook financiŽle, aan religieuze instellingen van nieuwe Nederlanders. ''Zolang je sociaal-maatschappelijke doelen subsidieert, en geen religieuze activiteiten. Anders zou je een grens overgaan.''

De PvdA-bewindsvrouw, die met haar uitspraken een heel ander signaal afgeeft naar moslimgroeperingen dan diverse politici in de afgelopen jaren, spreek wat betreft integratie van een 'wederzijds proces waarbij culturen elkaar beÔnvloeden en stimuleren'. ''Het is belangrijk dat zo'n grote groep zich wortelt in onze samenleving, er een onlosmakelijk onderdeel van wordt.'' Wel blijft ze voorstander van de onder het vorige kabinet ingezette verplichting tot inburgeren en het leren van de Nederlandse taal.