Tweedeling in Amsterdam neemt toe

BinnenlandsUit de vandaag gepubliceerde Staat van de Stad IV blijkt dat de tweedeling in Amsterdam de afgelopen twee jaar is toegenomen. Door de aantrekkende economie gaat het goed met de groepen waar het al goed mee ging (met name Nederlanders en westerse allochtonen). Aan de andere kant zijn er groepen waarmee het minder goed gaat of die er zelfs op achteruitgaan. Dit betreft vooral laagopgeleiden en niet-westerse allochtonen.

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is hoog. Amsterdammers met een Turkse en Marokkaanse achtergrond gaan er in inkomen op achteruit. Het aantal gezinnen dat rond moet komen van een minimuminkomen stijgt.

De tweejaarlijkse monitor geeft een overzicht van de leefsituatie van Amsterdammers. Daaruit blijkt ook dat de leefsituatie van allochtonen van de tweede generatie beter is dan die van de eerste generatie allochtonen. Een goede opleiding, een goed inkomen, contacten met autochtonen en het goed beheersen van de Nederlandse taal zijn bevorderlijk voor het welzijn van allochtonen. Ook de positie van Surinaamse Amsterdammers is de afgelopen twee jaar iets verbeterd.