Plasterk wil meer aandacht slavernijverleden

Icoon BinnenlandsMinister Ronald Plasterk (OCW) vindt dat Nederland te weinig aandacht besteedt aan het eigen slavernijverleden. ''Ik heb op school nooit geleerd over de slavernij''. Hij wees op de vele boeken, films en musea over de Holocaust. ''Waar zijn de boeken en de films over de slavernij en de rol van Nederland daarin? Nederland heeft dat verleden niet verwerkt maar weggedrukt.''

Plasterk zei dat gistermiddag in een toespraak tijdens de nationale herdenking van het slaverijverleden. Enkele honderden belangstellenden herdachten 's middags in het Oosterpark in Amsterdam dat Nederland 144 jaar geleden de slavernij heeft afgeschaft. Plasterk, de Amsterdamse burgemeester Job Cohen en vertegenwoordigers van de regeringen van de Nederlandse Antillen, Suriname, Aruba en Ghana legden kransen bij het Nationaal Monument Slavernijverleden.

De minister zei verder dat het nog te bouwen Nationaal Historisch Museum in Arnhem aandacht gaat besteden aan dit aspect van de Nederlandse geschiedenis. Hij riep afstammelingen van slaven op historisch materiaal beschikbaar te stellen. Tevens maakte hij bekend dat het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), de organisator van de herdenking, ook de komende jaren op geld van de overheid kan rekenen.

Ook burgemeester Cohen vroeg Nederlanders de historie onder ogen te zien. ''De geschiedenis van de slavernij verbindt ons met velen die van verre komen en die nu in ons midden zijn. Onze geschiedenis is hun geschiedenis en hun geschiedenis is onze geschiedenis'', aldus de burgemeester.

Onder de aanwezigen bij de herdenking waren veel afstammelingen van slaven, van wie een aantal traditionele kleding droeg. Nederland schafte op 1 juli 1863 na tweehonderd jaar de slavernij af in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen.

Een aantal inwoners van Amsterdam-Zuidoost organiseert vandaag een tweede slavernijherdenking. Zij vinden dat de bijeenkomst in het Oosterpark te veel is gericht op onder meer de Surinaamse gemeenschap. Tijdens de Dag der Vrijheden herdenken ze ook de Nederlanse onderdrukking in bijvoorbeeld Indonesië.Slavernijmonument