Uitsluiting zieken bij zorgverzekering dreigt

Icoon BinnenlandsIn de toekomst dreigt het gevaar dat chronisch zieken en gehandicapten minder kans hebben op een goede zorgverzekering met een lage premie. Dat concludeert de patiëntenbelangenvereniging NPCF in een studie die gisteren is gepresenteerd.

De regering heeft extra maatregelen genomen om juist kwetsbare groepen te beschermen bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Zo krijgen zorgverzekeraars extra geld als ze zieken en gehandicapten toch een goede en betaalbare polis aanbieden. Deze verzekerden hebben immers meer zorg nodig en kosten de zorgverzekeraar daarom extra geld. De NPCF is echter bang dat de verzekeraars door geldgebrek en heftige concurrentie dit systeem niet kunnen blijven opbrengen.

Zieken en gehandicapten hebben de mogelijkheid om zich in een collectief te verenigen en gezamenlijk te onderhandelen met zorgverzekeraars over een gunstige polis, die gericht is op hun specifieke ziektes. De NPCF sluit niet uit dat verzekeraars uit geldgebrek steeds minder bereid zullen zijn om een gunstig prijskaartje aan deze polissen te hangen. De NPCF denkt ook dat collectieven onderling steeds meer gaan selecteren op de gezondheid van deelnemers. Immers; hoe gezonder de deelnemers des te lager de premie kan zijn.