Connexxion krijgt forse boete

Icoon VervoerBusbedrijf Connexxion krijgt een flinke boete van de gemeente Amsterdam. Het leerlingenvervoer schiet namelijk ernstig tekort, zegt de gemeente. Daarom volgt een boete van 175.000 euro. Begin deze maand kreeg het bedrijf al een waarschuwing, maar dat hielp niet.

Connexxion is verantwoordelijk voor het dagelijks vervoer van achttienhonderd leerlingen in het speciaal onderwijs. Het gaat om kinderen met leerachterstanden, psychische problemen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Omdat deze groep kwetsbaar is, neemt de gemeente harde maatregelen. "Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat goed wordt verzorgd voor het welzijn en de veiligheid van hun kind", zegt de gemeente.

Connexxion zou vooral slecht om gaan met klachten van ouders. En door een chauffeurstekort voldeed het bedrijf niet altijd aan de door de gemeente gestelde verplichtingen. Ook ontbreekt een plan van aanpak voor de communicatie van de vervoerder in de richting van ouders en scholen. Door het chauffeurstekort worden kinderen te laat of geheel niet opgehaald.