Plasterk wil meer geld voor publieke omroep

Icoon MediaDe publieke omroepen moeten meer geld krijgen om zo "de balans in de programmering" te herstellen. Dat schrijft minister Ronald Plasterk deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Hoe die balans in zijn optiek moet uitvallen, meldt hij niet.

De PvdA-bewindsman was van plan de Kamer voor haar zomerreces een grondige brief te sturen met zijn ideeŽn over het omroepbestel. Maar na een "inspirerende en informatieve" gespreksronde in Hilversum, wil hij langer nadenken over het bestel. "De brief die ik de Tweede Kamer heb beloofd komt daarom in september en niet voor het zomerreces." De voorganger van Plasterk, staatssecretaris Medy van der Laan, was van plan het omroepsysteem flink op de schop te nemen. Plasterk denkt er anders over, vooral nu de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een programmeringsmodel in gebruik heeft genomen waardoor zendgemachtigden over alle netten moeten uitzenden. Vooral Nederland 1 profiteert daarvan. Dat net is een echt kijkcijferkanon geworden.

"Mijn beeld is dat een grootscheepse hervorming van het omroepbestel niet nodig is, en bovendien onwenselijk. Na een tumultueuze start van de nieuwe netindeling in 2006, trekt het bereik bij het publiek aan en zijn de onderlinge verhoudingen op de werkvloer verbeterd", analyseert de vroegere columnist van het tv-programma Buitenhof. De door hem gewenste budgetverruiming wil hij "onderwerp maken van de eerstkomende mediabegroting". Voorganger Medy van der Laan (D66) had plannen die verder gingen dan Plasterk nu wil gaan. Ze kreeg op die plannen veel kritiek.
Plasterk