Alcoholverbod in Zoetermeer

Icoon BinnenlandsDe gemeente Zoetermeer heeft besloten om een alcoholverbod in te stellen op vijf plaatsen in de gemeente. Zowel het nuttigen van alcoholhoudende drank als het bij zich dragen van geopende blikjes, flessen en dergelijke is verboden. Tot het verbod is besloten vanwege de overlast op die plaatsen.

Het verbod geldt voor vijf locaties die verspreid liggen over de stad in vier verschillende wijken. De aanpak van jongerengroepen door de betrokken wijkmanager en wijkagenten wordt gevolgd. Wanneer het nodig is zal er worden opgetreden.