'Scheppingsgeloof is gevaarlijk'

Icoon EuropaDe opvatting dat een onzichtbare entiteit met bovennatuurlijke krachten de aarde in een tijdsbestek van zes dagen heeft geschapen, het creationisme, is naast een onwetenschappelijke theorie ook een gevaar voor de democratie. Dat is de stelling waarover de Raad van Europa op 26 juni zal debatteren en stemmen.

De stelling volgt uit een rapport dat is opgesteld door de raadscommissie voor cultuur, wetenschap en onderwijs. Volgens dat rapport is het creationisme niet gebaseerd op feiten en absoluut onwetenschappelijk. "Het creationisme is absoluut ongeschikt voor wetenschappelijk onderwijs", luidt de conclusie.

Verder zouden de aanhangers van deze theorie een gevaar vormen voor de democratie, omdat zij liever in een theocratie zouden leven. "Als we niet oppassen, bedreigt het creationisme de mensenrechten, die immers een hoeksteen vormen voor de Raad van Europa".

Op deze "ernstige bedreiging" door "religieuze fundamentalisten" moet de Raad reageren, "voor het te laat is". 'Intelligent design' als variant op het creationisme is "niet minder gevaarlijk". Het advies is dan ook creationisme niet als wetenschappelijke discipline te erkennen.

In het rapport is ook aangegeven in welke mate het creationistisch gedachtegoed in verschillende Europese landen acceptatie geniet. Daaruit zou blijken dat het scheppingsverhaal over het algemeen wordt afgewezen, maar nu 'dreigt' over te waaien vanuit de Verenigde Staten.

Met dank aan sempron2400 voor de submit.