'Boodschap van God' bij opening moskee

OpmerkelijkIJs en weder dienende cirkelt er vanavond bij de opening van een megamoskee in Amersfoort een reclamevliegtuigje rond met een boodschap voor moslims. ''Jezus is de enige Weg tot God de Vader'', moet er staan te lezen op de reclamesleep van het toestel.

Initiatiefnemer hiervan is de joods-christelijke pastor Ben Kok uit Amersfoort. Zijn kerkgebouw staat recht tegenover de vanavond door de Marokkaanse gemeenschap te openen El Fathmoskee in de wijk Liendert. Het Amersfoortse Valleikanaal is de scheidslijn van beide gebedshuizen. De nieuwe moskee, met een minaret van 28 meter, biedt plaats aan duizend gelovigen.

Pastor Kok heeft overigens geen probleem met het gebouw, maar met de islam op zich. ''De islam is een misleidende godsdienst. Elke vrijdagmiddag, als de minaret de mensen oproept naar de moskee te komen, klinkt de boodschap: 'Er is geen god dan Allah.' Moslims noemen het een gebedsoproep, maar het is een leugen. Het is een vervloeking, pure afgoderij die over de stad wordt uitgestrooid.''

Kok zegt bewust te hebben gekozen voor een ''liefdevolle'' tekst achter het vliegtuig. ''God wil een Vader zijn, ook voor moslims. Allah is geen vader, want hij heeft geen zoon, laat staan dat hij als god naar deze wereld is gekomen om te lijden en te sterven voor onze zonden.'' Volgens de pastor moet zijn actie niet gezien worden als provocatie. ''Integendeel, het is mijn cadeautje aan moslims, eigenlijk aan heel Amersfoort, bij de opening van deze moskee.''

De moskee opent vanavond haar deuren. Als het goed is cirkelde boven het gebouw vanaf 18.00 uur het vliegtuigje met de boodschap van Kok rond.